06.04.17

Nové těleso CombiTac lehké konstrukce s centrálním zámkem

Vyvinuto speciálně pro zkušební aplikace vyžadující vysokou kompaktnost kontaktů.

Systém CombiTac od Stäubli Electrical Connectors byl rozšířen o těleso lehké konstrukce s centrálním zámkem. Nové těleso bylo koncipováno speciálně pro zkušební aplikace, např. v automobilovém průmyslu, letectví, kosmonautice a také v obranném průmyslu. Byl integrován snadno ovladatelný a propracovaný centrální zámek „čtvrt otáčky pro odemknutí – čtvrt otáčky pro zamknutí“, jehož výhoda je zřejmá.

Ve zkušebních oblastech elektrické laboratoře je zapotřebí spousta signálních spojů mezi zkušebními instrumenty a zkoušenými výrobky. Musí je být možno nekomplikovaně a rychle připojit. A přesně tam těleso CombiTac lehké konstrukce navazuje a umožňuje snadné, bezpečné a rychlé připojení a odpojení zkušebních instrumentů a zkoušených výrobků. Čtvrtotáčkový pružinový zámek může uživatel snadno zafixovat. V připojeném stavu lze těleso rychle otevřít, čímž je uvolněn přístup ke kontaktům a lze provádět elektrická měření.

Těleso CombiTac lehké konstrukce je schopno kombinovat signály s vysokou hustotou: až 320 kontaktů s Ø 0,6 mm, možná je také konfigurace ostatních elektrických kontaktů Ø až 6 mm. Flexibilita, modularita a uživatelský komfort mají i zde velký význam. Systém je adaptabilní a rozšířitelný, prázdné držáky lze využít v budoucnosti k rozšíření a kódování je možno změnit také manuálně na místě.

Těleso CombiTac lehké konstrukce lze objednávat okamžitě.

Více informací naleznete v letáku k tělesu CombiTac lehké konstrukce nebo na www.combitac.com